• Prihláška do škôlky

    • Zápis do škôlky

    • Milí ridičia, blíži sa zápis detí do materských škôl a my vám tiež ponúkame možnosť zapísať vaše dieťa do našej materskej školy. 

     Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie v škôlke povinné. Rodič je povinný také dieťa zapísať do škôlky.

     Žiadosť o prijatie do špeciálnej materskej školy je dostupná na stiahnutie:

     Ziadost_o_prijatie_do_SMS.docx

     Pre viac informácii môžete kontaktovať vedenie školy:

     PaedDr. Gabriela Chudá - riaditeľka

     • 0915710913
     • 02/43638711

     Mail školy: 

     • szsnevadzova@gmail.com