• Oznamy

     • Prvé týždne v septembri
      • Prvé týždne v septembri

      • Otvorenie školského roka:

       2.9. streda

       8:00-8:15 zraz žiakov pred budovou školy.

       8:15 otvorenie školského roka 2020/21 príhovor pani riaditeľky, rozdelenie žiakov do tried.

       8:30 organizačné pokyny triednych učiteľov. Vyplnenie tlačív a po dohovore s pani učiteľkou žiaci odchádzajú domov v sprievode rodiča alebo sami.

       V stredu 2.9. nebude ŠKD

       Nasledujúce dni:

       3.9 - 11.9. bude vyučovanie prebiehať od 8:00 do 11:35hod.

       Od 3.9.2020:

       Prevádzka ŠMŠ: 7:00-15:30

       Prevádzka ŠKD do 15:30 (ranný klub nebude)

       Stravovanie:

       Bude poskytované žiakom našej školy v školskej jedálni vo vyhradenom čase od 13:00-13:45.

       Stravovanie pre deti ŠMŠ bude zabezpečovať externá firma. Deti sa stravujú v budove škôlky.

       14.9. pondelok - Riaditeľské voľno

        

        

     • Školské prázdniny 2020/2021
      • Školské prázdniny 2020/2021

      • 29.10.-30.10.2020 jesenné prázdniny

       23.12.2020.-07.01.2021 zimné (vianočné) prázdniny

       01.02.2021 polročné prázdniny

       15.02.-19.02.2021 jarné prázdniny (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj)

       22.02.-26.02.2021 jarné prázdniny (Košický a Prešovský kraj)

       01.03.-05.03.2021 jarné prázdniny (Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj)

       01.04.-06.04.2021 veľkonočné prázdniny

       01.07.-31.08.2021 letné prázdniny