• Oznamy

     • Stravovanie
      • Stravovanie

      • Vedúca školskej jedálne 

       oznamuje stravníkom, že obedy pre našich žiakov a zamestnancov sa vydávajú naďalej a to už aj v čase od 12:30.

       Do školskej jedálne smú vstupovať len žiaci a zamestnanci ŠZŠ

       (nie rodičia a iní zákonní zástupcovia, ani žiaci a zamestnanci,

       ktorí sa v nej nestravujú).

       Stravovanie pre deti ŠMŠ bude zabezpečovať externá firma - donáškou a cez výdajnú
       školskú jedáleň.

     • Oznámenie
      • Oznámenie

      • OZNÁMENIE

       Riaditeľka školy Vám týmto oznamuje, že na základe rozhodnutia

       hlavného hygienika a rozhodnutia ministra školstva ,vedy ,výskumu a športu

       od 05.10.2020 škola

       MENÍ ORGANIZÁCIU VYUČOVANIA

       Prevádzka od pondelka 05.10.2020:

       ŠMŠ: 7,00 – 15,30 hod.

       ŠZŠ vrátane ŠKD: 7,45 – 16,30 hod.
       ŠKD bude prebiehať v 4 oddeleniach:
       I. 11,35 - 16,30 hod.
       II. 11,35 – 15,10 hod. od 15,10 sa spája s IV. odd.
       III. 11,35 – 15,05 hod. od 15,05 sa spája s I. odd.
       IV. 11,35 – 16,30 hod.