• Tlačivo o bezpríznakovosti

    • Tlačivo o bezpríznakovosti

    • Vážení rodičia,

     Pri prvom nástupe žiaka do ŠZŠ alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni vrátane víkendu predkladá zákonný zástupca triednemu učiteľovi

     Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.

     Tlačivo si môžete stiahnuť tu: bezpriznakovost.pdf