• Vitajte na stránkach našej školy

    • „Porozumieť výchove znamená porozumieť vzťahu medzi
     učiteľom a dieťaťom.“
     Zdenek Matejček
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Čo v našej škole nájdete?

    • Rodinná atmosféra
    • Keďže sme malá škola, máme viac času na seba.
    • Priateľský prístup
    • Vážime si žiakov aj rodičov
    • Tradícia
    • Pokračujeme v šľapjách našich učiteľov.
     "Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili
     a žiaci viac pochopili." J.A.Komenský
  • Oznamy

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Stravovanie
    • 2. 10. 2020
    • Vedúca školskej jedálne

     oznamuje stravníkom, že obedy pre našich žiakov a zamestnancov sa vydávajú naďalej a to už aj v čase od 12:30.

     Do školskej jedálne smú vstupovať len žiaci a zamestnanci ŠZŠ

     (nie rodičia a iní zákonní zástupcovia, ani žiaci a zamestnanci,

     ktorí sa v nej nestravujú).

     Stravovanie pre deti ŠMŠ bude zabezpečovať externá firma - donáškou a cez výdajnú
     školskú jedáleň.

    • Stravovanie: Čítať viac
    • Oznámenie
    • 2. 10. 2020
    • OZNÁMENIE

     Riaditeľka školy Vám týmto oznamuje, že na základe rozhodnutia

     hlavného hygienika a rozhodnutia ministra školstva ,vedy ,výskumu a športu

     od 05.10.2020 škola

     MENÍ ORGANIZÁCIU VYUČOVANIA

     Prevádzka od pondelka 05.10.2020:

     ŠMŠ: 7,00 – 15,30 hod.

     ŠZŠ vrátane ŠKD: 7,45 – 16,30 hod.
     ŠKD bude prebiehať v 4 oddeleniach:
     I. 11,35 - 16,30 hod.
     II. 11,35 – 15,10 hod. od 15,10 sa spája s IV. odd.
     III. 11,35 – 15,05 hod. od 15,05 sa spája s I. odd.
     IV. 11,35 – 16,30 hod.

    • Oznámenie: Čítať viac
  • Pre rodičov a žiakov

  • Fotky

   Môžete si pozrieť fotky, ktoré zachytávajú momenty z našich aktivít a akcií.
   • rajo
   • Edupage
   • 212