• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
  Faktúra 8402736315 plyn vyúčt.9/2020 -1.788.18 s DPH 31.05.2021 SPP, a.s.
  Faktúra 4208700404 plyn záloha 11/2020 3.113.00 s DPH 20.11.2020 SPP, a.s.
  Faktúra 09/2020 príspevok na dopravu 9/20 28,50 s DPH 31.10.2020 Dopravné - Turňa
  Faktúra 09/2020 príspevok na dopravu 9/20 32,40 s DPH 31.10.2020 Dopravné - Garády
  Faktúra 09/2020 príspevok na dopravu 9/20 35,70 s DPH 31.10.2020 Dopravné - Gregušová
  Faktúra 09/2020 príspevok na dopravu 9/20 28,50 s DPH 31.10.2020 Dopravné - Minarovičová
  Faktúra 09/2020 príspevok na dopravu 9/20 34.20 s DPH 31.10.2020 Dopravné- Chourová
  Faktúra 8269613216 tel.účet 9/2020 38,29 s DPH 26.10.2020 Slovak Telekom, a.s.
  Faktúra 102001147 učebnice 1.123.00 s DPH 21.10.2020 Expol Pedagogika, s.r.o.
  Faktúra 4207000438 plyn záloha 10/2020 3.113.00 s DPH 20.10.2020 SPP, a.s.
  Faktúra 2001204 učebnice 27,97 s DPH 20.10.2020 Indícia, s.r.o.
  Faktúra 220202517 ochranné štíty 302,30 s DPH 19.10.2020 Profitent
  Faktúra 7230768233 vyúčt.el.energie 9/2020-2.OM 451,01 s DPH 19.10.2020 ZSE Energia, a.s.
  Faktúra 7190993898 vyúčt.el.energie 9/2020-1.OM -148,48 s DPH 19.10.2020 ZSE Energia, a.s.
  Faktúra 9880453091 úrazové poistenie pre školy 114,00 s DPH 15.10.2020 Alianz-slov.posťovňa, a.s.
  Faktúra 2202426196 prenájom kopírky CŠPP 10/20 39,04 s DPH 15.10.2020 Konica Minolta, s.r.o.
  Faktúra 2020108 strava ŠMŠ 9/2020 362,40 s DPH 15.10.2020 Almanach, s.r.o.
  Faktúra 9880452957 poistenie pre prípad krádeže ZŠ 65.60 s DPH 15.10.2020 Alianz-slov.posťovňa, a.s.
  Faktúra 3105033879 záloha el.energia 10/2020 614,00 s DPH 15.10.2020 ZSE Energia, a.s.
  Faktúra 11020204 paušálna starostlivosť o PC 10/20 200,00 s DPH 15.10.2020 Vladimír Hutta
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/68