• Prihláška do školy

    • Zápis do školy

    • Milí rodičia, prebieha zápis detí do škôl. Naša škola tiež ponúka možnosť zapísať vaše dieťa do našej školy.

     Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 (vrátane) dovŕši vek šesť rokov musí jeho zákonný zástupca (rodič) prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky.

     Žiadosť o prijatie do špeciálnej základnej školy je dostupná na stiahnutie:

     Ziadost_o_prijatie_do_SZS.docx

      

     Pre viac informácii môžete kontaktovať vedenie školy:

     PaedDr. Gabriela Chudá - riaditeľka

     • 0915710913
     • 02/43638711

     Mail školy: 

     • szsnevadzova@gmail.com