• Oznamy

     • Stravovanie
      • Stravovanie

      • Vedúca školskej jedálne 

       oznamuje stravníkom, že obedy pre našich žiakov a zamestnancov sa vydávajú naďalej a to už aj v čase od 12:30.

       Do školskej jedálne smú vstupovať len žiaci a zamestnanci ŠZŠ

       (nie rodičia a iní zákonní zástupcovia, ani žiaci a zamestnanci,

       ktorí sa v nej nestravujú).

       Stravovanie pre deti ŠMŠ bude zabezpečovať externá firma - donáškou a cez výdajnú
       školskú jedáleň.

     • Oznámenie
      • Oznámenie

      • OZNÁMENIE

       Riaditeľka školy Vám týmto oznamuje, že na základe rozhodnutia

       hlavného hygienika a rozhodnutia ministra školstva ,vedy ,výskumu a športu

       od 05.10.2020 škola

       MENÍ ORGANIZÁCIU VYUČOVANIA

       Prevádzka od pondelka 05.10.2020:

       ŠMŠ: 7,00 – 15,30 hod.

       ŠZŠ vrátane ŠKD: 7,45 – 16,30 hod.
       ŠKD bude prebiehať v 4 oddeleniach:
       I. 11,35 - 16,30 hod.
       II. 11,35 – 15,10 hod. od 15,10 sa spája s IV. odd.
       III. 11,35 – 15,05 hod. od 15,05 sa spája s I. odd.
       IV. 11,35 – 16,30 hod.

     • Zvonenie
      • Zvonenie

      • ZVONENIE

       1.hod  8,00  -   8,45 prestávka 5 minút

       2.hod. 8,50  -   9,35 prestávka 10 minút

       3.hod  9,45  - 10,30 prestávka 20 minút

       4.hod 10,50  - 11,35 prestávka 10 minút

       5.hod 11,45  - 12,30 prestávka 5 minút

       6.hod 12,35  - 13,15 

     • Prvé týždne v septembri
      • Prvé týždne v septembri

      • Otvorenie školského roka:

       2.9. streda

       8:00-8:15 zraz žiakov pred budovou školy.

       8:15 otvorenie školského roka 2020/21 príhovor pani riaditeľky, rozdelenie žiakov do tried.

       8:30 organizačné pokyny triednych učiteľov. Vyplnenie tlačív a po dohovore s pani učiteľkou žiaci odchádzajú domov v sprievode rodiča alebo sami.

       V stredu 2.9. nebude ŠKD

       Nasledujúce dni:

       3.9 - 11.9. bude vyučovanie prebiehať od 8:00 do 11:35hod.

       Od 3.9.2020:

       Prevádzka ŠMŠ: 7:00-15:30

       Prevádzka ŠKD do 15:30 (ranný klub nebude)

       Stravovanie:

       Bude poskytované žiakom našej školy v školskej jedálni vo vyhradenom čase od 13:00-13:45.

       Stravovanie pre deti ŠMŠ bude zabezpečovať externá firma. Deti sa stravujú v budove škôlky.

       14.9. pondelok - Riaditeľské voľno

        

        

     • Telocvičňa
      • Telocvičňa

      • POKYN

       k spusteniu prevádzkovania prenájmu telocvične.

       Z rozhodnutia konzília odborníkov a na základe odporúčania MŠVVaŠ SR sa telocvičňa

       a ostatné vnútorné priestory na šport do 30.09.2020

       nevyužívajú.

       Toto opatrenie sa môže podľa epidemiologickej situácie aj predĺžiť.

     • Školské prázdniny 2020/2021
      • Školské prázdniny 2020/2021

      • 29.10.-30.10.2020 jesenné prázdniny

       23.12.2020.-07.01.2021 zimné (vianočné) prázdniny

       01.02.2021 polročné prázdniny

       15.02.-19.02.2021 jarné prázdniny (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj)

       22.02.-26.02.2021 jarné prázdniny (Košický a Prešovský kraj)

       01.03.-05.03.2021 jarné prázdniny (Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj)

       01.04.-06.04.2021 veľkonočné prázdniny

       01.07.-31.08.2021 letné prázdniny