• ŠKD

   • Školský klub detí

   • Školský klub detí začína ráno o 6,30, kde sa detí schádzajú v zbernej triede a spolu sa hrajú alebo si pozrú rozprávku.

    Po vyučovaní sa deti rozdeľujú do troch skupín a idú na obed do školskej jedálne s pani vychovávateľkou. Po obede majú odpočinok a následne idú von. S pani vychovávateľkou robia výtvarné a hudobné aktivity. Taktiež sa hrajú spoločenské hry.

    ŠKD končí o 16,30.