• ŠKD

   • ŠKD


   • Momentálne na základe odporúčaní hlavného hygienika, neprebieha ranný školský klub.

    Po vyučovaní sa deti rozdeľujú do štyroch skupín a idú na obed do školskej jedálne s pani vychovávateľkou. Po obede majú odpočinok a následne idú von. S pani vychovávateľkou robia výtvarné a hudobné aktivity. Taktiež sa hrajú spoločenské hry.

    ŠKD končí o 16,30.
   • zatiaľ žiadne údaje