• Oznamy

     • Zvonenie
      • Zvonenie

      • ZVONENIE

       1.hod  8,00  -   8,45 prestávka 5 minút

       2.hod. 8,50  -   9,35 prestávka 10 minút

       3.hod  9,45  - 10,30 prestávka 20 minút

       4.hod 10,50  - 11,35 prestávka 10 minút

       5.hod 11,45  - 12,30 prestávka 5 minút

       6.hod 12,35  - 13,15 

     • Telocvičňa
      • Telocvičňa

      • POKYN

       k spusteniu prevádzkovania prenájmu telocvične.

       Z rozhodnutia konzília odborníkov a na základe odporúčania MŠVVaŠ SR sa telocvičňa

       a ostatné vnútorné priestory na šport do 30.09.2020

       nevyužívajú.

       Toto opatrenie sa môže podľa epidemiologickej situácie aj predĺžiť.